Theater-Maker & Teaching Artist

Ren has twenty years’ experience teaching Theater Arts, Drama, and Creative Writing. She has run workshops for adults and teens with support of the Arts Council Norway, and other public funding.

She has also worked as a mentor through Prescott College’s Master of Arts program, which emphasises community service as part of their teaching ethos.

Ren currently teaches at Vågen Secondary School for Visual and Performing Arts, focusing on physical theater, theater history and theater production.

She has a special interest in devised work.


“My Graduate Mentor, Ren Powell, offered advice and guidance that refocused my essay writing abilities, emphasizing creativity and honest discourse over argumentation. […] Ren was supportive, and her feedback was detailed and well-stated. Through her correspondences, Ren is personable, and she respects student input and agency. She rarely dictates specific “solutions” to problems in a draft; instead, she provides guidance designed to help me find the best path for my learning and writing style. She poses thoughtful ideas and questions that get me rethinking and revising in the right direction.”

James Gapinski, MFA


Ren sitt skriveverksted løftet fram mine egne og andres ubrukte evner på en enkel og overraskende måte. Hun inspirerte meg til å få tak på uante, veldig produktive og kreative sider, og gjorde det overraskende lett å få tak på min egen stemme som forfatter og å skape nye uttrykk. For eksempel overrasket jeg meg selv med å kunne skrive tøysete regler i en fart og uten en eneste selvkritisk tanke. Og med å kunne kombinere sekvenser basert på egenerfarte hendelser som hadde litterær og poetisk dybde og tyngde. Hun åpnet opp for, og veiledet den enkelte inn mot sitt eget unike forhold til det å skape og skrive, samtidig som vi hele tiden befant oss i et lyttende og nærende samspill med hverandre. I kroppen min duver ennå båten vi sjøsatte den gangen for over 3 år siden.”

Ingunn Mandt Larsen